Prepravný poriadok služby TransferBooking

Úvodné ustanovenia

 1. Tento Prepravný poriadok špecifikuje požiadavky na Prepravcov, ktorí chcú využívať službu TransferBooking za podmienok opísaných v Licenčnej zmluve.
 2. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia na webovej stránke služby TransferBooking.

 

Definícia hlavných pojmov

„Prepravca“ je právnická osoba, živnostník alebo fyzická osoba, ktorej hlavná pracovná činnosť súvisí s poskytovaním prepravných služieb prostredníctvom vlastného alebo prenajatého vozidla. Prepravca, ktorý poskytuje služby osobnej dopravy vozidlom, musí spĺňať požiadavky stanovené právnymi predpismi v mieste pôsobenia  Prepravcu a/alebo v miesto vykonávania týchto služieb, ako aj požiadavky stanovené v tomto Poriadku.

 „Zákaznícka zóna Prepravcu“ je časť služby TransferBooking, ktorá obsahuje identifikátor Prepravcu (identifikačné informácie) a informácie o Prepravcovi, osobné nastavenia pre interakciu so Službou, históriu vytvorenú pomocou Služby, informácie o Aplikáciách a ďalšie informácie potrebné pre vykonávanie transferových služieb. Zákaznícka zóna sa taktiež používa  na komunikáciu medzi Držiteľom licencie a Poskytovateľom licencie.

 „Služba transferu“ je to isté ako „Transfer“.

„Transfer“ – konkrétna služba prepravy Klienta, ktorá spĺňa určité podmienky, ako napríklad: čas zahájenia služby, miesto zahájenia služby, koniec poskytovania služby a cena služby.

„Voucher“ – doklad potvrdzujúci objednávku, ktorý obsahuje údaje o objednanom transfere, informácie o Prepravcovi a ďalšie informácie a pravidlá, ktoré sú potrebné na prepravu cestujúcich.

„Cestujúci“ – jednotlivec, ktorý používa službu transferu na webovej stránke služby TransferBooking.

 

Povinnosti Prepravcu

 1. Vykonávať Prepravné služby v súlade s Prepravným poriadkom a v súlade s platnými právnymi predpismi v mieste svojho sídla a/alebo v mieste vykonávania týchto služieb.
 2. Vykonávať Prepravné služby v súlade s platným Voucherom, ktorý Prepravca dostane v Zákazníckej zóne Prepravcu.
 3. Vykonávať bezpečnú a pohodlnú prepravu cestujúcich.
 4. Mať poistenie, ktoré by pokrylo akúkoľvek zodpovednosť Prepravcu za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku cestujúceho.

 

Minimálne požiadavky na vozidlo

Vozidlo musí byť:

(A) Vozidlo nesmie byť vyrobené dávnejšie ako v roku 2012, musí byť vybavené volantom na ľavej strane a musí mať 5 dverí.

(B) musí byť vhodné na prevádzku v súlade s technickou kontrolou a kontrolou emisií;

(C) exteriér vozidla musí byť vo vynikajúcom stave, bez zjavných príznakov nehody, či veľkých škrabancov.

(D) vozidlo musí byť bez nálepiek a reklám;

(E) v kabíne vozidla sú povolené nálepky so zákazom fajčenia, ako aj informácie o WiFi prístupe;

(F) vozidlo musí nevyhnutne mať poistenie zodpovednosti za akékoľvek poškodenie zdravia alebo majetku cestujúceho;

(G) fajčenie vo vozidle je zakázané;

(H) batožinový priestor vozidla musí byť vždy čistý a prázdny, s výnimkou povinnej súpravy pre každé vozidlo;

(I) vozidlo musí byť vždy čisté, zvonka aj zvnútra.

 

Definícia triedy vozidla

Na vyhodnotenie triedy vozidla a jeho označenie v Zákazníckej zóne Prepravcu by  sa pre určité triedy mali použiť nasledujúce kritériá:

„Ekonomická trieda“ – dĺžka vozidla je do 470 cm. Príklady vozidiel ekonomickej triedy: Mercedes-Benz triedy C, BMW radu 3, Volvo S60, Toyota Camry, Citroen C4, Peugeot 307, Škoda Octavia, Toyota Corolla.

„Business trieda“ – vozidlo s vysokou úrovňou bezpečnosti a pohodlia. Dĺžka takého vozidla musí byť prinajmenšom 460 cm, šírka prinajmenšom 180 cm. Príklady vozidiel business triedy: Mercedes-Benz triedy E, BMW radu 5, Volvo S80, Audi A6, Opel Omega, Škoda Superb, Citroen C6, KIA Cadenza, Hyundai Genesis, KIA Opirius, Honda Legend, Jaguar S-Type, Lexus GS 450h.

„ECO trieda“ je skupina hybridných a elektrických vozidiel. Príklady automobilov triedy ECO: Toyota Prius, Tesla Model 3, Nissan Leaf.

„SUV“ – vozidlo s vynikajúcimi vlastnosťami v teréne vďaka vysokej výške a ďalším parametrom. Príklady terénnych vozidiel SUV: BMW X5, BMW X6, Audi Q7, Toyota Land Cruiser, Land Rover, Range Rover.

„Prémiová trieda“ – vozidlo s luxusnou a priestrannou kabínou a drahou výbavou. Dĺžka automobilu prémiovej triedy presahuje 500 cm. Príklady vozidiel najvyššej triedy: Mercedes-Benz triedy S, BMW radu 7, Audi A8, Jaguar XJ, Kia Quoris, Hyundai Equus.

Trieda Minivanov, Minibusov a Autobusov sa určuje v závislosti od počtu sedadiel pre cestujúcich.

„Minivan“ –  do 9 sedadiel;

“Minibus” – do 20 sedadiel;

„Autobus“ – prinajmenšom 20 sedadiel.

 

Požiadavky na vodiča

 Požiadavky na vodiča vozidla:

(A) vodič musí mať prinajmenšom 21 rokov;

(B) vodič musí mať prinajmenšom 3 roky vodičských skúseností;

(C) vodič musí mať vodičský preukaz;

(D) vodič musí vyzerať čisto a upravene, nemalo by z neho byť cítiť nepríjemné pachy vrátane POTU  a TABAKU (povolené oblečenie je: oblek/nohavice/ sveter/košeľa; športové oblečenie je PRÍSNE ZAKÁZANÉ);

(E) Vodič musí cestujúcich oslovovať zdvorilým spôsobom (v angličtine používať výrazy „Mister“ a „Madam“, v slovenskom jazyku vykať, nie tykať).

(F) Vodič musí otvoriť dvere vozidla, aby cestujúci mohol nastúpiť a keď cestujúci nastúpi, musí dvere zavrieť.

(G) Vodič musí otvoriť dvere vozidla, keď cestujúci bude vystupovať z vozidla.

 

Požiadavky na Transfer

 

Vyzdvihnutie cestujúcich na letisku:

(A) Vodič by mal sledovať lety cestujúcich samostatne. 60 minút, ktoré môžu cestujúci použiť na dostanie sa z letiska, začína plynúť až od okamihu, keď lietadlo pristane na cieľovom letisku.

(B) Vodič by mal cestujúcich vyzdvihnúť v príletovej hale, pričom by mal držať tabuľku  alebo tablet s nápisom uvedeným cestujúcimi pri objednávaní transferu na webovej stránke služby TransferBooking.

 1. C) Po vyzdvihnutí cestujúcich im musí vodič ponúknuť pomoc s batožinou a zaviesť ich k vozidlu.
 2. D) Vozidlo musí byť zaparkované na parkovisku letiska, je prísne zakázané nechať vozidlo mimo letiska.

 

Vyzdvihnutie cestujúcich na vlakovej stanici, autobusovej stanici, v hoteloch a na ďalších miestach:

(A) Vodič by mal čakať  cestujúcich na vlakovej stanici na nástupišti, na ktoré  prichádza ich vlak. Vodič by mal sledovať samostatne prípadné oneskorenie vlaku. Lehota 15 minút, ktorá je vyhradená pre cestujúcich na vystúpenie z vlaku, začína plynúť až od okamihu príchodu vlaku do cieľa. Vodič musí držať tabuľku  alebo tablet s nápisom uvedeným cestujúcimi pri objednávaní transferu na webovej stránke služby TransferBooking. Po vyzdvihnutí cestujúcich im musí vodič ponúknuť pomoc s batožinou a zaviesť ich k vozidlu. Vozidlo musí byť zaparkované na parkovisku vlakovej stanice, je prísne zakázané zaparkovať vozidlo mimo oblasti vlakovej stanice.

(B) Vodič by mal čakať  cestujúcich na autobusovej stanici na nástupišti, na ktoré  prichádza ich autobus. Vodič by mal sledovať samostatne prípadné oneskorenie autobusu. Lehota 15 minút, ktorá je vyhradená pre cestujúcich na vystúpenie z autobusu, začína plynúť až od okamihu príchodu autobusu do cieľa. Vodič musí držať tabuľku  alebo tablet s nápisom uvedeným cestujúcimi pri objednávaní transferu na webovej stránke služby TransferBooking. Po vyzdvihnutí cestujúcich im musí vodič ponúknuť pomoc s batožinou a zaviesť ich k vozidlu. Vozidlo musí byť zaparkované na parkovisku autobusovej stanice, je prísne zakázané zaparkovať vozidlo mimo oblasti autobusovej stanice (s výnimkou situácie, keď parkovisko na autobusovej stanici nie je k dispozícii).

 1. C) Vodič by mal vyzdvihnúť cestujúcich v hoteli v oblasti recepcie. Vodič musí držať tabuľku alebo tablet s nápisom uvedeným cestujúcimi pri objednávaní transferu na webovej stránke služby TransferBooking. Po vyzdvihnutí cestujúcich im musí vodič ponúknuť pomoc s batožinou a zaviesť ich k vozidlu. Vozidlo musí byť zaparkované v blízkosti hotela.

(D) Vyzdvihovanie cestujúcich na iných miestach funguje podľa rovnakých princípov ako vyššie uvedené stretnutia. Viac informácií o nich je uvedených vo Voucheri.

 

 

Počas transferu

 1. Transfer sa vykonáva najkratšou cestou, pričom sa berie do úvahy dopravná situácia.
 2. Cestujúci sú povinní: mať zapnuté bezpečnostné pásy, ktoré sa nachádzajú vo vozidle, neprekážať vodičovi pri riadení vozidla a neobmedzovať výhľad vodičovi na prednom sedadle príručnou batožinou, novinami, mapami a inými predmetmi.
 3. Počas prepravy cestujúci nesmú: fajčiť, jesť a piť alkoholické nápoje (okrem nápojov s nízkym obsahom alkoholu) vo vozidle (na tento účel môžu cestujúci požiadať vodiča, aby zastavil na miestach na to určených).

 

 

 1. Vodič je povinný:

(A) dodržiavať pravidlá cestnej premávky;

(B) dodržiavať povolenú rýchlosť;

(D) požiadať cestujúcich, aby si zapli bezpečnostné pásy;

(E) oslovovať cestujúcich zdvorilým spôsobom (v slovenskom jazyku vykať alebo v anglickom jazyku používať oslovenie Mister/Madam);

 

Vodič má zakázané:

(A) telefonovať;

(B) zapínať hudbu, pokiaľ o to samotní cestujúci nepožiadajú;

(C) fajčiť a jesť vo vozidle;

(D) vyberať poplatok za transfer pred jeho dokončením.

 

Dokončenie transferu

 1. Keď vozidlo dorazí na miesto určenia, vodič musí pomôcť cestujúcim vystúpiť z vozidla a vyložiť batožinu.
 2. Ak je cieľovým bodom transferu hotel, vodič by mal na požiadanie cestujúcich im pomôcť odniesť batožinu na recepciu hotela alebo k hotelovému nosičovi pri vchode do hotela.
 3. Ak cestujúci pri objednávaní transferu na webovej stránke služby TransferBooking uhradil 30% poplatku za transfer, zvyšných 70% musí uhradiť ihneď po príchode do cieľa.
 4. Vodič má zakázané meniť cenu transferu.

 

 

Bezpečnosť počas transferu

 

Preprava detí:

(A) V prípade záujmu o prepravu detí, cestujúci musí požiadať o detské autosedačky   pri objednávaní transferu na webovej stránke služby TransferBooking v špeciálnom menu alebo to napísať do políčka Poznámky v objednávke, s uvedením počtu a veku detí, ako aj požadovaného typu detskej autosedačky.

(B) Preprava detí je povolená iba v detskej autosedačke.

(C) Ak cestujúci potrebuje počas prepravy nakŕmiť dieťa, je potrebné ho vybrať z autosedačky, takže vodič musí zastaviť, aby cestujúci mohol dieťa nakŕmiť.

 

 

Počet cestujúcich a kusov batožiny:

(A) Maximálny počet cestujúcich a kusov batožiny určený pre konkrétne vozidlo predstavuje hrubý odhad založený na takých faktoroch, ako je veľkosť a hmotnosť cestujúcich a batožiny, takže tieto údaje nie sú striktne obmedzujúce.

(B) Batožina cestujúcich sa môže prepravovať v kabíne pre cestujúcich, ak nespôsobí znečistenie kabíny, ak nebráni vodičovi vo výhľade a ak nemôže spôsobiť zranenie.

(C) Barly, palice, kočíky, krabice, tašky, lyže, sánky a iné veci, ktoré môžu v prípade nehody alebo náhleho pohybu vozidla spôsobiť zranenie vodičovi alebo cestujúcim, sa môžu prepravovať iba v batožinovom priestore. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo montuje vodič.

(D) Vodič môže odmietnuť prepravu určitej batožiny, ak sa domnieva, že nespĺňa bezpečnostné požiadavky.

(E) Vodič môže odmietnuť prepravu cestujúcich, ak ich počet presahuje číslo uvedené v službe TransferBooking a môže brániť vo výhľade počas jazdy.

 

 Preprava zvierat:

Vodič si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu zvierat, pokiaľ to nebolo uvedené v objednávke služby TransferBooking a ktoré nie sú prevážané v uzavretých klietkach určených na prepravu.

Zviera musí byť sprevádzané cestujúcim starším ako 15 rokov. Zviera sa musí prepravovať v tesne uzatvorenej klietke alebo prepravnej krabici, ktorú zabezpečí cestujúci.

Domáce zviera môže byť prepravované aj v kabíne pre cestujúcich za nasledujúcich podmienok:

– v kabíne vozidla sa smie prepravovať iba jedno zviera;

– vodič vozidla a cestujúci by nemali mať námietky;

– veľkosť klietky alebo prepravnej krabice pre zviera nesmie prekročiť 30x40x40 cm;

– klietka alebo prepravná krabica pre zviera musia byť pevne uzavreté a nesmie z nej vychádzať silný zápach ani hluk;

Špeciálne vyškolený pes, ktorý pomáha cestujúcim so zdravotným postihnutím, sa prepravuje bezplatne.

 

Mimoriadne situácie

Mimoriadna situácie je:

(A) dopravná nehoda;

(B) požiar vozidla;

(C) nehoda alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

 

V prípade výskytu mimoriadnej situácie vodič vozidla musí:

(A) okamžite zastaviť vozidlo;

(B) prijať potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a ich majetku;

(C) poskytnúť v súlade so svojimi schopnosťami a spôsobilosťou obete potrebnú prvú pomoc a pohotovostnú lekársku starostlivosť;

(D) privolať políciu.

 


Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla môže odmietnuť prepravu v prípade, ak:

(A) cestujúci je pod silným vplyvom alkoholu alebo omamných látok;

(B) cestujúci je agresívny alebo vyzbrojený alebo inak núti vodiča obávať sa o svoje zdravie a bezpečnosť;

(C) cestujúci má batožinu, ktorú z dôvodu svojej veľkosti, hmotnosti alebo tvaru nemožno prepraviť;

(D) cestujúci si želá prepraviť zviera, ktoré z dôvodu svojej veľkosti, vlastností alebo správania nemôže byť prepravené v kabíne pre cestujúcich alebo v batožinovom priestore.

 

Výnimočné situácie

Výnimočné situácie sú také situácie, ako je štrajk pracovníkov leteckej prevádzky, extrémne počasie atď. To znamená, že čakanie na príchod klienta môže trvať neurčitý čas. V takom prípade sa cestujúcemu vráti 50% z poplatku za transfer a vodičovi sa vyplatí 25% z poplatku za transfer.

 

Stratené a nájdené predmety

 1. Ak vodič nájde vo vozidle jemu neznáme predmety, je povinný informovať majiteľa stratených predmetov. Ak majiteľ nájdeného predmetu nie je známy, vodič je povinný túto skutočnosť nahlásiť svojej spoločnosti a/alebo službe TransferBooking.
 2. Ak osoba, ktorá stratila alebo zabudla predmety vo vozidle, je bez akýchkoľvek pochybností vlastníkom týchto predmetov, potom by sa tieto mali dopraviť danej osobe.
 3. Vodič má právo dostať odmenu od cestujúceho za dopravenie týchto predmetov.