Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Správcovia Služby transferbooking.org sa zaväzujú zachovať vaše osobné údaje, poskytnuté  online v bezpečí. Prikladáme veľkú dôležitosť ochrane poskytnutých údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sú založené na požiadavkách Všeobecného nariadenia  o ochrane osobných údajov Európskej únie (GDPR). Osobné údaje zhromažďujeme za účelom  zlepšenia fungovania  našej služby, nadviazania  kontaktu s návštevníkmi danej  stránky, poskytovania služieb, súvisiacich s aktivitami tejto stránky, ako aj z dôvodov, uvedených nižšie.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a používame iba v prípade vášho dobrovoľného súhlasu. Ak s tým súhlasíte, oprávňujete nás zhromažďovať a používať Vaše nasledujúce údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, identifikátory elektronických peňaženiek, údaje o účtoch v sociálnych sieťach. Všetky tieto údaje sú potrebné pre realizáciu možnosti objednania služieb. Služba požaduje telefónne číslo, ktoré je potrebné na rýchlu a bezpečnú komunikáciu s Vami v núdzových prípadoch. Zber a spracovanie Vašich údajov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Európskej únie a na Slovensku.

Ukladanie, zmena a mazanie údajov

Používateľ, ktorý poskytol  svoje osobné údaje stránke  transferbooking.org, má právo ich upraviť a vymazať, ako aj zrušiť svoj súhlas s ich používaním. Vaše osobné údaje budú uložené počas doby uchovávania komerčných a daňových údajov, keď skončíte s používaním Vašich údajov, správcovia stránky ich vymažú. Na prístup k vašim osobným údajom môžete kontaktovať administráciu stránok na tejto adrese: info@transferbooking.org. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť  tretej strane  len s Vašim dobrovoľným súhlasom. Ak boli odovzdané, nebudeme môcť tieto údaje meniť, ak  sa dostanú do iných organizácií, ktoré s nami nie sú spojené.

Všetky informácie, poskytnuté Používateľom Službe sú uložené na našich zabezpečených serveroch. Všetky platobné transakcie budú šifrované pomocou technológie SSL.

Bohužiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď naša Spoločnosť urobí všetko pre to, aby chránila Vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku; akýkoľvek ich prenos prebieha  na Vaše vlastné riziko. Akonáhle obdržíme Vaše informácie, použijeme prísne bezpečnostné postupy a funkcie na zabránenie neoprávnenému prístupu tretích strán k ním.

Použitie technických údajov pri návšteve stránky

Pri návšteve stránky transferbooking.org sa v databáze ukladajú záznamy o Vašej IP adrese, čase návštevy, nastaveniach Vášho internetového prehliadača, Vašom operačnom systéme a ďalších technických informáciách, potrebných na správne zobrazenie obsahu stránky. Podľa týchto údajov  pre nás nie je možné identifikovať totožnosť návštevníka.

Poskytovanie informácií deťom

Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že Vaše deti nám poskytli osobné údaje bez Vášho súhlasu, kontaktujte nás prosím na adrese  info@transferbooking.org. Na stránkach našej Služby je zakázané ponechávať osobné údaje neplnoletých bez súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov.

Použitie súborov cookies

Pre správne zobrazenie obsahu a pre pohodlné používanie stránky transferbooking.org používame súbory cookies. Sú to malé súbory, ktoré sa ukladajú vo  Vašom zariadení. Pomáhajú stránke  pamätať si informácie o Vás, napríklad v akom jazyku prehliadate stránky Služby a aké stránky ste už otvorili, tieto informácie budú užitočné pri Vašej ďalšej návšteve. Vďaka súborom  cookies je prehliadanie stránok Služby oveľa pohodlnejšie. Viac o týchto súboroch si môžete prečítať tu. Môžete nakonfigurovať  Váš prehliadač tak, aby sám prijal alebo zablokoval súbory cookies. Neschopnosť prijať súbory cookies však môže obmedziť výkonnosť stránky.

Používanie osobných údajov inými službami

Táto stránka využíva internetové služby tretích strán, ktoré zhromažďujú informácie nezávisle od nás: GoogleAnalytics, GoogleAdSense, Facebook.com

Údaje nimi zhromaždené môžu byť poskytnuté  iným službám v rámci týchto organizácií, môžu údaje použiť na prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Môžete si prečítať používateľské dohody týchto organizácií na ich stránkach. Taktiež na nich môžete odmietnuť zhromažďovanie Vašich osobných údajov, Napríklad, blokátor Google Analytics sa nachádza  tu, blokátor štatistík Yandex je tu. Vaše osobné údaje nezdieľame s inými organizáciami a službami, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Jedinou výnimkou je prenos informácií podľa zákonných požiadaviek štátnych orgánov, oprávnených vykonávať tieto akcie.

Odkazy na iné stránky

Naša webová stránka transferbooking.org môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Nie sme zodpovední za ich obsah. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov jednotlivých Vami navštevovaných webových stránok, ak sú k dispozícii.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Naša stránka transferbooking.org môže z času na čas aktualizovať naše pravidlá ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom uverejnenia nových pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke. Sledujeme zmeny v legislatíve, týkajúcej sa osobných údajov v Európskej únii a v Slovenskej republike. Ak ste nám zverili Vaše osobné údaje, upozorníme Vás na zmenu pravidiel  ochrany osobných údajov. Ak Vaše osobné údaje boli zadané nesprávne, nebudeme Vás môcť kontaktovať.

Lekárske informácie

Ak je klient osobou s obmedzenou pohyblivosťou alebo má iné osobitné požiadavky, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie prepravných služieb, musíme tieto informácie poskytnúť poskytovateľovi služieb, aby tieto služby boli poskytnuté  správne.

Spätná väzba a iné

Táto služba vám umožňuje zobraziť, opraviť alebo odstrániť Vaše osobné údaje.
Spoločnosť podniká nevyhnutné a dostatočné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov používateľa pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, zmenou, zablokovaním, kopírovaním, distribúciou a tiež inými nezákonnými činnosťami tretích strán.

Administráciu stránok transferbooking.org môžete kontaktovať ohľadne otázok, súvisiacich s pravidlami ochrany osobných údajov na adrese: info@transferbooking.org alebo s pomocou kontaktného formulára, uvedeného v príslušnej časti tejto stránky. Ak nesúhlasíte s týmito pravidlami  ochrany osobných údajov, nemôžete využívať služby stránky transferbooking.org a v takom prípade by ste sa mali vyhnúť návšteve našej webovej stránky.